Dijous, 7 d’octubre, 16.00

Presentació i benginvuda

Diferència sexual: entre la figuració i la formalització
Begonya Saez Tajafuerce (UAB) i Alina Mierlus (UAB)

 

Dimecres, 20 de octubre, 16.00

Matrix. El género de la filosofía latinoamericana
Alejandra Castillo (UMCE)

 

Dimecres, 3 de novembre, 16.00

Freedom and the practice of authenticity in Italian feminism/
La liberté et la pratique de l’autenticité dans le féminisme italien
Stefania Ferrando (EHESS)

 

Dimecres, 24 de novembre, 16.00

Títol provisional: Sexual difference, the new “biological” turn and its complications in

contermporary feminist theory
Anne E. Berger (Université Paris 8 Vincennes–Saint-Denis, LEGS)

 

Dimecres, 1 de desembre, 16.00

Reflexiones sobre el “entre”: praxis, pensamiento y crítica
de la diferencia sexual
Teresa Hoogeveen (Seminari Filosofia i Gènere—ADHUC, UB) i Andrea Ugalde (UB)

 

Dimecres, 15 de desembre, 16.00

Gilman: diferencia sexoeconómica y cultura androcéntrica
Núria Sara Miras Boronat (Seminari Filosofia i Gènere, UB)