Les organitzadores del seminari d’investigació “Diferencia sexual – una ontologia pràctica?” són:

Teresa Hoogeven: Investigadora predoctoral FI, Departament de Filosofia (Universitat de Barcelona) i Seminari de Filosofia i Gènere—ADHUC.

Alina Mierlus: Investigadora predoctoral FI-SDUR, Departament de Filosofia (Universitat Autònoma de Barcelona).

Andrea Ugalde: Investigadora predoctoral ANID, Departament de Filosofia (Universitat de Barcelona).

 

Contacte per a preguntes i inscripcions a les sessions:

s.diferenciasexual@gmail.com