diferència Sexual

Una

ontologIa

pràctica?

Irigaray obre l’Ètica de la diferència sexual afirmant que la diferència sexual (DS) és el problema que li toca pensar a la nostra època. Nosaltres responem a la seva interpel·lació i ens preguntem per l’actualitat de la pregunta per la DS. És a dir, considerem que actualment es pensa la opressió, la discriminació i, sobretot, la identitat (sexual, de gènere, racial, social, i etcètera), però no la diferència sexual. Ens preguntem: ¿per què? Una possible resposta és que l’època d’Irigaray ja no és la nostra – i llavors cabria preguntar-se quina és la nostra. Una altra via és considerar que segueix sent pertinent, però que la seva opacitat i profunditat la torna una pregunta escorredissa i difícil de comprendre.

Llegir més…

     PROGRAMA

    (El programa complet el podeu trobar aquí)

          Les properes tres sessions són:

 

 

Dijous, 7 d’octubre, 16.00

presentació i benvinguda

la diferència sexual: entre la figuració i la formalització

Begonya Saez Tajafuerce (UAB) i Alina Mierlus (UAB)

Dimecres, 20 d’octubre, 16.00

Matrix. El género de la filosofia Latinoamericana

Alejandra Castillo (UMCE)

Dimecres, 3 de novembre, 16.00

Freedom and the practice of authenticity in Italian feminism/
La liberté et la pratique de l’autenticité dans le féminisme italien

Stefania Ferrando (EHESS)

Lloc:

EN LÍNIA: ZOOM (inscripció obligatÒria a: s.diferenciasexual@gmail.com)

Seminari de filosofia, Facultat de Filosofia (amb invitació)

   Col·labora:

Aquesta activitat té el suport institucional del Seminari Filosofia i Gènere (Universitat de Barcelona) i el programa d’Estudis de Dones, Genere i Queer (Universitat Autònoma de Barcelona).